Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves

Obec Pečovská Nová Ves na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 2/2021 zo dňa 14.1.2021 vyhlasuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves na deň 18. marca 2021 o 17.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves.

Termín podania prihlášky je do 2. marca 2021 do 15.00 hod.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  vyberove_konanie_hk_obce_pecovska_nova_ves