Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pečovská Nová Ves

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pečovská Nová Ves

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Školská 459/12, 082 56 Pečovská Nová Ves s predpokladaným nástupom 1.8.2022

Termín podania prihlášky je do 27. mája 2022 (najneskorší dátum poštovej pečiatky).

Miesto podania prihlášky: Obecný úrad Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves

Oznámenie o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  vyberove_konanie_na_riaditela_zssms_pecovska_nova_ves