Vyhlásenie OVS: č.1 – predaj pozemkov KN-C 1101/16 a KN-C 1101/17