Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 10.08.2020 o 14.00 hod.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 10.08.2020 o 14.00 hod.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 10.08.2020 o 14.00 hod. do odvolania.

v súbore pdf  vyhlasenie_casu_zvyseneho_nebezpecenstva_vzniku_poziaru_10082020