Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce Pečovská Nová Ves

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce Pečovská Nová Ves

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce Pečovská Nová Ves

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v súbore pdf  vyhlasenie_sutaze_mot_vozidlo_peugeot

Príloha č. 1: Cenová ponuka v súbore docx  Príloha č. 1 – cenová ponuka  a v súbore pdf  Príloha č. 1 – cenová ponuka

Príloha č. 2: Súhlas so spracúvaním osobných údajov v súbore docx  Príloha č. 2 – súhlas so spracovaním osobných údajov  a v súbore pdf  Príloha č. 2 – súhlas so spracovaním osobných údajov