Vyhlásenie OVS: č.2 – predaj pozemkov KN-C 1101/18