Výluka Drienovská Nová Ves – Prešov – 18.4.2023 a 19.4.2023