Výluka Prešov – Drienovská Nová Ves – 16. a 17.2.2023