Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 v obci Pečovská Nová Ves