Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v obci Pečovská Nová Ves