Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 30.03.2020.

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v súbore pdf na stiahnutie  vyzva_na_vykonanie_vyrubu_okliesnenia_stromov_vsd