VZN obce Pečovská Nová Ves č. 1/2018

VZN obce Pečovská Nová Ves č. 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2018

v súbore pdf  vzn_012018_o_originalnych_dotaciach