VZN obce Pečovská Nová Ves č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN obce Pečovská Nová Ves č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN obce Pečovská Nová Ves č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

v súbore pdf  vzn_12019_o_urceni_vysky_prispevku_v_skolskej_jedalni