VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020

VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 1/2020

v súbore pdf  vzn_obce_pecovska_nova_ves_22020_o_socialnych_sluzbach