VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2021 o podmienkach poskytovania stravy a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves

VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2021 o podmienkach poskytovania stravy a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 2/2021 o podmienkach poskytovania stravy a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  vzn_obce_pecovska_nova_ves_22021_o_stravovani_dochodcov