VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2021 o originálnych dotáciách na úseku školstva na rok 2022

VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2021 o originálnych dotáciách na úseku školstva na rok 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022

v súbore pdf  vzn_obce_pecovska_nova_ves_32021_o_originalnych_dotaciach_na_rok_2022