XXIII. ročník Prvomájového behu zdravia

XXIII. ročník Prvomájového behu zdravia

XXIII. ročník Prvomájového behu zdravia

Pečovskonovoveský šľapák

beh zdravia plagat

Usporiadateľ : Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves

Termín pretekov: 1. máj 2017

Kategórie a dĺžky tratí :

Hlavná kategória – Pečovskonovoveský šľapák – 18 km
Trasa vedie z námestia pred Kostolom sv. Ondreja v Pečovskej Novej Vsi smer Olejníkov (nákupné stredisko) a späť.

Muži do 39 rokov (nar. 1978 – 1999) – 18 km
Muži 40 – 49 rokov (nar. 1968 – 1977) – 18 km
Muži 50 – 59 rokov (nar. 1958 – 1967) – 18 km
Muži 60 a viac rokov (nar. 1957 a skôr) – 18 km
Ženy do 34 rokov (nar. 1983 – 1999) – 18 km
Ženy 35 a viac rokov (nar. 1982 a skôr) – 18 km

Beh o cenu starostu obce – 5 km
18-roční a starší občania Pečovskej Novej Vsi
Preteky detských kategórií: na Kostolnej ulici
Deti 4–5 ročné (nar. 2012 – 2013) – 100 m
Deti 6–7 ročné (nar. 2010 – 2011) – 200 m
Žiaci/žiačky 8–9 roční (nar. 2008 – 2009) – 200 m
Žiaci/žiačky 10–11 roční (nar. 2006 – 2007) – 300 m
Žiaci/žiačky 12–14 roční (nar. 2003 – 2005) – 500 m
Dorastenci/dorastenky 15–17 roční (nar. 2000 – 2002) – 1500 m
Pretek rodičov s deťmi do 4 rokov
Pri účasti menej ako 3 pretekárov v kategórii si usporiadateľ vyhradzuje právo zlúčiť kategóriu s mladšou vekovou kategóriou.

Prihlášky a informácie:

Obecný úrad Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves tel.: 051/4583 121
fax: 051/4583 421
e-mail: obec@pecovska.sk
Mgr. Slavomír Karabinoš 0908 288 733
Ing. Alena Nalevanková 0911 399 743
Č a s o v ý h a r m o n o g r a m :

12,00 – 13,30 hod. registrácia účastníkov pretekov v budove ZŠ v Pečovskej
Novej Vsi, ul. Školská 12
13,50 hod. otvorenie preteku Prvomájového behu zdravia
14,00 hod. štart hlavnej kategórie Pečovskonovoveského šľapáku
14,10 – 15,00 hod. preteky detských kategórií
14,30 hod. štart behu o cenu starostu obce
16,30 hod. vyhlásenie výsledkov XXIII. ročníka Prvomájového behu
zdravia v priestoroch amfiteátra

Občerstvenie: na trati voda, v cieli teplý čaj, pivo, guláš

Štartovné: 5,- EUR iba účastníci Pečovskonovoveského šľapáku

Ceny: Prví traja z každej kategórie hlavného behu získajú finančné odmeny.
Beh o cenu starostu obce – prví traja finančné odmeny.
V juniorských a detských kategóriách – prví traja vecné odmeny.

Štartovné podmienky:
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a musia mať preukaz poistenca a preukaz totožnosti. Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky. Pretekári sú povinní podriadiť sa rozhodnutiu hlavného rozhodcu.