Zápisnica z I. – ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 21.11.2022

Zápisnica z I. – ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 21.11.2022

Zápisnica z I. – ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 21.11.2022

v súbore pdf  zapisnica_oz_21112022