Zápisnica zo zasadnutia OZ 13.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ 13.10.2017

Zápisnica z XXXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 13.10.2017

v súbore pdf  zapisnica_oz_13102017