Zápisnica z rokovania Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 19.1.2021

Zápisnica z rokovania Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 19.1.2021

Zápisnica z rokovania Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves a hlasovania jeho členov korešpondenčným spôsobom – “per-rollam”, konaného dňa 19.1.2021

v súbore pdf  zapisnica_kso_19012021