Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves 30.6.2020