Zápisnica z rokovania Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves, konaného dňa 14.2.2021

Zápisnica z rokovania Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves, konaného dňa 14.2.2021

Zápisnica z rokovania Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves a hlasovania jeho členov korešpondenčným spôsobom – “per-rollam”, konaného dňa 14.2.2021 v čase od 19.30 hod. do 20.30 hod.

v súbore pdf  zapisnica_kso_14022021