Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves, konaného dňa 8.2.2021

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves, konaného dňa 8.2.2021

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves, konaného dňa 8.2.2021

v súbore pdf  zapisnica_kso_08022021