Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves – 12.3.2020