Zápisnica zo zasadnutia OZ 11.4.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ 11.4.2019

Zápisnica zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves, konaného dňa 11.4.2019

v súbore pdf  zapisnica_oz_11042019