Zápisnica zo zasadnutia OZ 11.8.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ 11.8.2017

Zápisnica z XXIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 11.8.2017

v súbore pdf   zapisnica_oz_11082017