Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.9.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.9.2017

Zápisnica z XXX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 14.9.2017

v súbore pdf   zapisnica_oz_14092017