Zápisnica zo zasadnutia OZ 15.6.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 15.6.2018

Zápisnica z XXXVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 15.6.2018

v súbore pdf  zapisnica_oz_15062018