Zápisnica zo zasadnutia OZ 16.2.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 16.2.2018

Zápisnica z XXXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 16.2.2018

v súbore pdf  zapisnica_oz_16022018