Zápisnica zo zasadnutia OZ 16.4.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 16.4.2018

Zápisnica z XXXVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 16.4.2018

v súbore pdf  zapisnica_oz_16042018