Zápisnica zo zasadnutia OZ 2.12.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ 2.12.2020

Zápisnica z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 2.12.2020

v súbore pdf  zapisnica_oz_02122020