Zápisnica zo zasadnutia OZ 22.3.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 22.3.2018

Zápisnica z XXXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 22.3.2018

v súbore pdf  zapisnica_oz_22032018