Zápisnica zo zasadnutia OZ 3.9.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 3.9.2018

Zápisnica z XXXIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 3.9.2018

v súbore pdf  zapisnica_oz_03092018