Zápisnica zo zasadnutia OZ 7.4.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ 7.4.2022

Zápisnica z XXXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 7.4.2022

v súbore pdf  zapisnica_oz_07042022