Zápisnica zo zasadnutia OZ 8.12.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ 8.12.2017

Zápisnica z XXXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 8.12.2017

v súbore pdf   zapisnica_oz_08122017