Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.1.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.1.2019

Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 14.1.2019

v súbore pdf  zapisnica_oz_14012019