Zásady prideľovania a prenajímania nájomných bytov a určenia výšky nájmu v nájomných bytoch vo vlastníctve Obce Pečovská Nová Ves

Zásady prideľovania a prenajímania nájomných bytov a určenia výšky nájmu v nájomných bytoch vo vlastníctve Obce Pečovská Nová Ves

Zásady prideľovania a prenajímania nájomných bytov v bytových domoch a určenia výšky nájmu v nájomných bytoch vo vlastníctve Obce Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  zasady_pridelovania_a_prenajimania_najomnych_bytov_vo_vlastnictve_obce_pecovska_nova_ves

Príloha č. 1 – Zásad prideľovania nájomných bytov a určenia výšky nájmu v nájomných bytoch vo vlastníctve Obce Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  priloha1_k_zasadam_pridelovania_bytov