Záverečný účet Obce Pečovská Nová Ves a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Pečovská Nová Ves a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Pečovská Nová Ves a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

v súbore pdf   zaverecny_ucet_2017