Zber plastov z domácností – 14.1.2019

Zber plastov z domácností – 14.1.2019

Oznamujeme občanom, že zber plastov z domácností bude vykonávať spoločnosť Marius Pedersen v našej obci v pondelok 14.1.2019.

Nádobu alebo vrece s plastmi je potrebné vyložiť do 06:00 hod.

Kalendáre zberu odpadov na prvý polrok 2019 budú doručené do jednotlivých domácností na budúci týždeň.

Ďakujeme za pochopenie.