Zberný dvor bude 24.12.2022 a 31.12.2022 zatvorený.