Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018