Zverejnenie zmluvy o nájme hrobového miesta

Zverejnenie zmluvy o nájme hrobového miesta

Dátum zverejnenia: 29.12.2017

Zmluvná strana: Mašľarová Jolana, Kostolná 32, Pečovská Nová Ves

Názov zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 917

Dátum uzavretia: 28.12.2017

Akcia:  zmluva_hrobove_miesto_917