Hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2020

Hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2020

Hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2020

textová časť v súbore pdf  hodnotenie_PR_k_31122020_textova_cast

tabuľková časť v súbore pdf  hodnotenie_PR_k_31122020_tabulkova_cast