Kolaudačné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská – VN, NN, TS – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská – VN, NN, TS – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, v rozsahu stavby: SO 01 VN prípojka 22 kV, SO 02 NN káblové vedenie, PS 01 Trafostanica 22/04 kV – verejná vyhláška

v súbore pdf  kolaudacne_rozhodnutie_pnv_ibv_mlynska_vn_nn_ts