Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2022