Nariadenie vykonania JPÚ Pečovská Nová Ves – osídlenie – zverejnenie