Návrh 1. úpravy rozpočtu Obce Pečovská Nová Ves na rok 2021