Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves na II. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves na II. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves na II. polrok 2022

v súbore pdf  navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_hk_pnv_II_polrok_2022