Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves na II. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves na II. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves na II. polrok 2024

v súbore pdf  navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_hk_pnv_na_II_polrok_2024