Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022

Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022

Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022

v súbore pdf  navrh_vzn_obce_pecovska_nova_ves_o_originalnych_dotaciach_na_rok_2022